GENOMFÖRANDE - METOD - ÖVERFÖRING

 

GENOMFÖRANDE AF MICROSOFT PROJECT

Sedan 1991 har vi genomfört Microsoft Project för fler företag.

Bland annat:

 • Danfoss
 • Danisco
 • Novo Nordisk
 • Skanska

 

Vi har arbetat i olika branscher, men har under de senaste åren specialiserat oss på lösningar som är väl lämpade för byggbranschen. Vi anordnar utbildning i alla versioner av Microsoft Project, från Standard Edition till serverbaserade versioner. Vi har en särskild modell för genomförande av Microsoft Project Server med relaterade verktyg. Vill du se om vi kan skapa en lösning som passar dina utmaningar, klicka här.

 

Om du vill införa eller öka den effektiva användningen av Microsoft Project, kommer vi att ordna  med råd och vägledning, och har folk med den erfarenhet som krävs för att genomföra projektet.

 

Klicka här för att se våra referenser.

 

METOD

 

Hans Tørsleffs Management System har genomfört installationer av Microsoft Project, baserat på enskilda projektmodeller för företaget eller hämtas från färdiga frame works, som finns i Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA) eller Prince 2. Det nuvarande ramverket väljs utifrån bästa praxis inom varje bransch eller organisation.

 

PMI har utvecklat en handbok för projektmetoder - den så kallade projektledaren Book of Know-ledge (PMBOK), som används av PMI och IPMA. I grund och botten kan det vara lämpligt att bygga projektmodeller, som bygger på PMBOK. Den andra frame work som finns är  Prince 2 . Prince 2 fokuserar på projektledningsprocesser och har fått stor utbredning inom den offentliga sektorn.

 

ÖVERFÖRING AV DATA

 

Dataöverföring spelar ofta en avgörande roll i genomförandet av nya systemlösningar. En effektiv överföring är en förutsättning för ett effektivt genomförande, ofta kan man få obehagliga överraskningar om dataöverföringen inte ingår i projektet från början. Befintliga data kan vara i en oläslig form som gör det svårt att överföra data till en ny lösning. I vissa fall får man göra en konverteringslösning som omformar gamla data till att  passa den nya lösningen. Det kan finnas gammal data som måste uppdateras så att den nya lösningen fungerar

 

Dataöverföring innehåller vanligtvis följande delar:
 
 • Back-up gamla uppgifter
 • Återställ gamla data till den nya datamedier
 • Konvertering av gamla data till nya format
 • Utveckling av uppgraderingsförfaranden från gamla till nya uppgifter
 • Testa uppgraderingsförfaranden från leverantör eller egen utvecklare
 • Flytt av datacenter
 • Framtida back up-rutiner

 

Dataöverföringen kan påverka verksamheten, och för att ha en lyckad överföring, kan vi hjälpa ditt företag med effektiv planering, genomförande, teknik och utvärdering

 

Kontakta oss för råd om hur man överför data mest effektivt.

Adresse

Hans Tørsleff

management systems AB

Slättvägen 18

18 365 Täby

Sweden

 

CVR: 30807960