Integration

 

Vi har utvecklat standardintegrationer till Dynamics AX och andra ERP-lösningar, och vi har ut-vecklat många kundspecifika lösningar.

 

Vi gör det enkelt

Hans Tørsleffs  Management Systems har erfarenhet av att integrera system via webbtjänster och har ett brett utbud av lösningar som körs på en daglig basis som gör arbetet lättare för många an-vändare.

 

Vi har utvecklat interface mellan det eget utvecklade tidsregistreringssystemet IPW TimeReg® och ERP-system inklusive Dynamics AX. De utvecklade integrationerna  är alla baserade på webbt-jänster som överför data via XML-protokoll. Vi tar gärna hand om systemintegreringens inom spe-ciella områden.

 

 

Vi har tagit hand om integreringar, bland annat

  • Orbicon
  • Hydramarine
  • Plimsoll

 

Se fler referenser här.

 

Önskar du att integrera de två lösningarna, ger vi gärna ett fast pris för arbetet, så att du kan slutföra projektet inom budget och tid på ett säkert sätt.

Adresse

Hans Tørsleff

management systems AB

Slättvägen 18

18 365 Täby

Sweden

 

CVR: 30807960