NY IPW TimeReg®

 

Vi är på väg med en helt ny version av IPW TimeReg®, i den nya versionen har vi ändrat koden och gamla komponenter med nyare och modernare teknik. I den nya versionen har vi ersatt alla gamla komponenter som binder den nuvarande lösningen till Internet Explorer med nya, som gör lösningen mer webbläsningsoch plattformsoberoende. Den nya versionen av IPW TimeReg® kommer därför att kunna användas i alla de senaste kända webbläsarna som Google Chrome, Firefox, Safari och Microsofts egna nya webbläsare.

 

 

Vi är för närvarande i färd med att utveckla och testa den nya versionen, där du kommer att uppleva:

 

 • Ny och modern design som ger en lösning för större flexibilitet
 • En tidseffektiv lösning som kan användas på både mobila och stationära plattformar
 • Webbläsnings- och plattformsoberoende
 • Nya och bättre rapporteringsmöjligheter
 • Bättre integration till Windows Office och andra externa system
 • En lösning som möjliggör expantion till önskat antal användare

Samtidigt har den kvar saker som har gjort lösningen populär under många år hos våra kunder:

 

 • Innehåller den kända projektuppgiftsstrukturen för tidredovisning och budgetering
 • Innehåller den välbekanta flex-modulen med stora anpassningsmöjligheter
 • En modul för godkännande av flöde på månads- eller veckobasis
 • Noteringsmodul till användare, godkännare och ledning, som säkerställer att du kommer ihåg att registrera dina timmar med önskad frekvens.
 • Stöd för flera språk

 

Kontakta oss för mer information

Adresse

Hans Tørsleff

management systems AB

Slättvägen 18

18 365 Täby

Sweden

 

CVR: 30807960