Om oss

 

Sedan 1987, har Hans Tørsleff  Management System utbildat projektledare för hantering av IT-baserade verktyg för projektledningsprogram. Företaget är Danmarks första Microsoft Project Partner, och har från den första versionen av Microsoft Project utbildat tusentals nöjda användare, både i Skandinavien och USA. Även i Asien, har vi hjälpt företag att installera  Microsoft på sätt som har underlättat vardagen för både små och stora företag.

 

Parallellt med genomförandet av Microsoft Project utvecklar vi speciallösningar för projektledning. Vi har genomfört många integrationsprojekt för olika ERP-system och HR-system, och utvecklat speciella lösningar baserade på mobil användning. Gemensamt för alla våra lösningar är att de syftar till att göra livet lättare för projektledningen. Vi har lyckats utveckla unika lösningar för företag, bland annat byggindustrin, läkemedelsindustrin, kommuner och regioner.

Se här vem vi har arbetat med.

 

Inom Microsoft Project och IPW TimeReg® erbjuder vi både hela paketlösningar  med installering, utbildning och anpassning eller  mindre dellösningar, beroende på behovet  hos användaren. IPW TimeReg® är ett mycket enkelt projektledningsverktyg som vi under många år har utvecklat och byggt  vidare på, så att lösningen kan nu konfigureras för alla branscher. Med IPW TimeReg® kan allt låta sig göras. Systemet kan skräddarsys till alla former av behov. Om  du måste registrera tid på  arbetet, så vi har lösningen! Klicka här för att göra testen för att se om vi har lösningen för dina behov.

 

Vårt mjukvaruföretag kan erbjuda allt inom projektledning, programvara, projektrådgivning, installation och utveckling. Så ring oss om du vill höra vad vi kan erbjuda dig på bästa tänkbara sätt! Eller skriva till oss här.

 

På  Hans Tørsleff  Management System önskar  vi alltid att arbeta nära våra kunder,

och vi har kunskap och erfarenhet av projektledning, som du sällan hittar någon annanstans, så vi kommer alltid att kunna ge dig råd.

Vår vision

 

Att hjälpa företag med att utnyttja de försäljnings- och organisationsfördelar  som vår ITteknik kan bidra med (att genom ett nytt och viktigt sätt  använda IT-teknik för att hantera projektorienterade företag).

 

Vårt fokus är inställt på affärsmässiga och organisatoriska fördelar som de IT-lösningar  vi kan bidra. Vårt mål är att göra varje företag och organisation till en attraktiv och inspirerande plats att vara  på- utan mödosamt  rutinarbete. Vi strävar efter att skapa ramar som är bättre än våra konkurrenters och Hans Tørsleff  Management System ska vara en attraktiv plats att vara på, delvis baserat på de tekniska utmaningarna och dels från hur vi organiserar oss. Vi kommer att se till att alla som arbetar med oss, är på en brant inlärningskurva och får  insikt i tekniska områden som de ligger i frontlinjen.

 

Vår vision är att förbli ett självständigt bolag. Vi är villiga att bilda allianser, också av ekonomisk art, men vi kommer att behålla vårt oberoende och tror att som ett självständigt bolag med goda allianser kan bygga upp en unik affärsplattform, med en mycket tydlig profil på marknaden. Vi måste också dra nytta av de fördelar det ger att vara oberoende. Vi har vår egen kultur och ska inte behöva be någon om råd varje gång, när beslut fattas, men vi söker enighet  kring gemensamma mål.

Vårt uppdrag

 

"Baserat på främst Microsoft-teknik bygger vi lösningar inom projektledning, som på ett avgörande sätt kan effektivisera och förbättra företagens konkurrenskraft".

 

Vårt uppdrag är både att locka högutbildad arbetskraft och att skapa en ram som gör det möjligt för våra anställda att utveckla sig med en hög grad av frihet, samtidigt som vårt jobb tillåter individer att tillskanska sig det senaste inom teknologin , som ligger i fronten.

 

Vi arbetar på att tillsammans med våra kunder bygga standard lösningar som löpande förbättras och utbyggs. Vi erbjuder vanligtvis lösningar som vi har erfarenhet av och är beprövade och kan samtidigt expanderas och anpassas till kundens behov.

Adresse

Hans Tørsleff

management systems AB

Slättvägen 18

18 365 Täby

Sweden

 

CVR: 30807960